Ishoba Lenkom' Emnyama

Ishoba Lenkonkoni

shushu baby - beza ngomoya

shushu-baby - Inkomo emdaka

Inkomo Emdaka

Ngigula Ngenhlisio

Umkhonto

Beza Ngomoya

Emazweni

Ezintabeni

Ayankaza Amathambo

Inkomo Emnyama

Ngisebenzile Mama

Kuth' angizule

Ayivuminetshoba

Khulumani Mathambo

Kwanyakaza Umhlaba