Unamanga

Ulele es'bhedlela

Inganekwane

Isondo liyaphenduka

Impilo ingihlukumezile

Iminyaka iyahamba

Thula mkami

Ngiyalingwa

Konakelephi?

Thula mama

Khulumami maZulu

Thonono wami

Empilweni kunzima

Kwa-Sassa

Uzizw' unjani?